Privacy beleid

Om uw behandeling goed uit te kunnen voeren, houdt de fysiotherapeut een dossier van u bij. In dit dossier staan persoonlijke gegevens en de voor de behandeling belangrijke medische gegevens. Fysio Friso hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. In het privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Fysio Friso houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de nieuwe privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


Het volledige privacy beleid kunt u lezen in het onderstaande document

Privacy Beleid Fysio Friso.pdf