Oncofit

Kanker is voor de patiënt en de omgeving een zeer ingrijpende ziekte. Tijdens maar ook zeker na de behandeling van kanker heeft het een grote invloed op iemand zijn/haar leven. Er kunnen allerlei klachten optreden zoals:

Blijven bewegen is van essentieel belang om te voorkomen dat deze klachten ontstaan en om eventuele klachten te verminderen. De fysiotherapeut van Fysio Friso kan u hierbij adviseren en begeleiden.

Oncofit is bedoeld voor mensen die een oncologische behandeling hebben ondergaan en die de medische primaire behandeling hebben afgerond. Oncofit heeft als doel om de kwaliteit van het leven te verbeteren. Om dit doel te behalen worden er verschillende subdoelen opgesteld.
Bijvoorbeeld:
Behandeltraject De eerste behandeling staat in het teken van de intake. Tijdens de intake zal er uitgebreid ingegaan worden op uw klachten, uw behandeltraject tot nu toe en welke doelen u wilt behalen.
Hierna zal bij het onderzoek verschillende inspanningstesten en krachttesten worden afgenomen.

Het programma duurt 12 weken. Tijdens deze 12 weken wordt er 2x per week 60 minuten getraind in groepsverband. Traint u liever individueel dan is dit ook mogelijk, maar dan duurt de training 30 minuten. In week 6 en week 12 van het oefenprogramma worden de inspanningstesten en krachttesten herhaald om uw vooruitgang te evalueren en zo nodig doelen aan te passen.
Aan het eind van het programma wordt er per individu gekeken of alle doelen behaald zijn, zo niet dan is er een mogelijkheid tot verlenging van het programma.

Vergoeding Om aan het beweegprogramma te kunnen deelnemen, heeft u een verwijzing van uw specialist nodig. Wij raden u aan altijd vooraf uw zorgverzekering te raadplegen om na te gaan of de kosten voor u worden vergoed.

Kwaliteit Fysio Friso is aangesloten bij het OncoNet. Fysiotherapeuten van OncoNet zijn speciaal opgeleid om training te geven aan mensen tijdens of na medische behandeling tegen kanker.