Oedeemtherapie

Oedeem is een abnormale ophoping van weefselvocht, als gevolg van een verstoord evenwicht tussen de aan- en afvoer van vocht. De klachten die kunnen ontstaan zijn: een gespannen en zwaar gevoel, pijn, een toename van omvang van het lichaamsdeel, vermoeidheid en beperkingen in bewegingen. Oedeemtherapie kan het oedeem verminderen en de beperkingen in het dagelijks functioneren zo goed mogelijk herstellen.

Het lymfesysteem
Het lymfesysteem maakt deel uit van de totale circulatie, ligt nagenoeg parallel aan de bloedvaten en zorgt voor de afvoer van het vocht en eiwitten. Het stelsel is ook van groot belang bij de afweer van het menselijk lichaam. Bij beschadiging van het lymfesysteem wordt de afvoer van het vocht belemmerd en hoopt het vocht zich op in het lichaam. Naast een beschadiging van het lymfesysteem kan er een ophoping van vocht ontstaan als gevolg van een (tijdelijke) vergrote aanvoer van vocht in het weefsel. Het lymfesysteem kan dan overbelast raken en is niet langer in staat het vocht op te nemen en te vervoeren.

Er zijn verschillende vormen van oedeem:

Behandeltraject
Tijdens de intake wordt er uitgebreid ingegaan op uw klachten en uw beperkingen die u in het dagelijks leven tegen komt als gevolg van het oedeem. De behandeling kan bestaan uit de volgende onderdelen: