Neurorevalidatie

Neurologische aandoeningen komen voort uit een hersenziekte, hersenaandoeningen of aandoeningen in het ruggemerg.
Hersenaandoeningen zijn bv. een beroerte (CVA), een hersenbloeding of een infarct door een bloedstolsel.
Een aandoening in het ruggemerg is bijvoorbeeld een dwarslaesie.
Hersenziektes zijn bijvoorbeeld Multiple Sclerose (MS), ALS, Parkinson en dementie.
Door de stoornis kan het denken en doen zijn verstoord. Dit kan tot gevolg hebben dat u minder goed kan functioneren en de kwaliteit van leven afneemt.
Bij deze verschillende neurologische aandoeningen kunnen de klachten verschillend zijn.
Veel voorkomende klachten zijn krachtsverlies, verlamming, spasticiteit, pijn, gevoelloosheid, tintelingen, slechte motoriek, verminderd evenwicht. Er kunnen zich problemen voordoen op het gebied van mobiliteit, communicatie, concentratie, persoonlijke verzorging en eten en drinken. Er kunnen grote problemen ontstaan op het gebied van wonen, werk en relatie.

Na ontslag uit het revalidatiecentrum, verpleeghuis of ziekenhuis, kunnen allerlei problemen ontstaan op basis van stoornissen die tijdens de revalidatieperiode minder duidelijk waren. Nieuwe inzichten in de neurorevalidatie bieden onverwachte mogelijkheden. Fysiotherapie kan hulp bieden om het dagelijkse leven weer op te pakken of te vergemakkelijken. Neurorevalidatie is meer dan de behandeling van een bepaalde stoornis. Bij een neurorevalidatieprogramma spelen individuele persoonsgebonden factoren een belangrijke rol. Een zelfde stoornis zal bij verschillende patiënten verschillend worden aangepakt.