Praktijk voor Fysiotherapie en Oedeemtherapie
0181-779757

Manuele therapie

Manuele therapie

Veel klachten die veroorzaakt worden door stoornissen in gewrichten kunnen door manuele therapie positief beïnvloed worden. De manueel therapeut richt zich op het behandelen van functiestoornissen van het bewegingsapparaat in het algemeen en de wervelkolom in het bijzonder. Bij manuele therapie wordt gebruik gemaakt van specifieke mobilisatie technieken. De effecten van de therapie zijn vaak direct merkbaar in een verbetering van de beweeglijkheid.

Er bestaan verschillende opleidingen tot manueel therapeut, waardoor er verschillende manieren van behandeling mogelijk zijn.
De Manuele Therapie Marsman (M.T.M.) is een specifieke onderzoek-en behandelingsmethode gericht op het ongestoord functioneren van de wervelkolom. Om de M.T.M. te kunnen toepassen, moet de fysiotherapeut beschikken over een uitgebreide kennis van de bij actieve en passieve beweging ongestoord functioneren van de wervelkolom. Het optimale functioneren wordt individueel bepaald door de fysiologische bewegingspatronen van de wervelkolom, de 'voorkeursbewegingen'. Het beperkt functioneren laat zich vaststellen wanneer de optimale functie is gevonden. De genoemde fysiologische bewegingspatronen zijn gebaseerd op het driedimensionale functionele bewegen.
Bij een klachtenpatroon is er sprake van een verminderde mobiliteit op een of meer niveaus van de wervelkolom, waardoor er daar een dysbalans kan ontstaan in de statiek. De therapie bestaat nu in het opheffen van deze onbalans door middel van een uiterst subtiele en gerichte mobilisering, waardoor de patiënt weer komt tot een voor hem zo gunstig mogelijke houding en manier van bewegen. De benadering is onafhankelijk van de pathologie die aan de functiebeperking ten grondslag ligt.