Praktijk voor Fysiotherapie en Oedeemtherapie
0181-779757

Longrevalidatie

COPD

COPD is een afkorting van de Engels term 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease'. Dit betekent chronische obstructieve longziekte; er is een aanhoudende obstructie in de longen. Het is een verzamelnaam voor de longaandoeningen chronische bronchitis en longemfyseem.
Bij Chronische Bronchitis is er een ontsteking van het slijmvlies van de luchtwegen. Deze begint vaak met extra slijmvorming. Bronchitis wordt chronisch als de klachten langer dan drie maanden aanwezig zijn.
Bij Longemfyseem verliezen de kleine luchtwegen hun stevigheid waardoor de longen minder rekbaar worden.
Een langdurige ontsteking beschadigt de longen, waardoor deze steeds minder goed werken. Verkoudheid, luchtweginfecties of prikkelende lucht, zoals rook, verergeren de ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen. Mensen met COPD krijgen te maken met periodes van verslechtering (exacerbaties), die veroorzaakt worden door ontstekingen van het slijmvlies.

De klachten zijn veelal hoesten en het opgeven van slijm en er treden problemen op met de ademhaling. Het ademen gaat vaak piepend en men wordt sneller moe en kortademig bij inspanning. Dit kan grote beperkingen opleveren thuis en op het werk.
Iemand met COPD wordt niet meer beter. Een beschadiging van de longen is niet meer te herstellen. Mensen met COPD worden bij inspanning benauwder. Uit angst voor benauwdheid gaan mensen lichamelijke activiteiten vermijden. Als u minder beweegt zult u juist eerder klachten krijgen, uw conditie verslechterd nog verder en uw mogelijkheden zullen steeds verder afnemen. Daarom is het juist extra belangrijk dat u in beweging blijft. Bewegen is noodzakelijk voor het verbeteren van uw gezondheid.


Behandeltraject

Bij de intake wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen, zodat we een goed beeld krijgen van de ernst en de last die u heeft van de COPD. Vervolgens wordt er een onderzoek gedaan en worden er een aantal testen afgenomen; o.a. een conditietest en spierkracht meting.

Een goede aanpak kan bijdragen aan een minder snelle achteruitgang van de longen. Naast de behandeling van een arts of fysiotherapeut kunt u zelf ook veel doen. Een gezonde leefwijze heeft namelijk een positieve invloed op het verloop van de ziekte. Eén van de belangrijkste oorzaak voor het ontwikkelen van COPD is roken. Ook het meeroken valt hieronder. Een eerste advies is dan ook om te stoppen met roken. Wij kunnen u begeleiden om te gaan stoppen met roken. Bij stoppen met roken zal de chronische ontstekingen en verdere beschadigingen van het longweefsel verminderen. Daarnaast levert het stoppen met roken veel op voor uw gezondheid; Het risico op het verkrijgen van kanker en hart- en vaatziekten verminderd, uw huid wordt mooier, alles ruikt lekkerder, u voelt zich fitter en uw levensverwachting wordt hoger.
Medicatie is heel belangrijk om uw klachten te verminderen (ontstekingsremmers, luchtwegverwijders). Deze medicijnen moeten vaak worden ingeademd middels een inhalator.

De fysiotherapeut kan u helpen om beter om te gaan met de klachten die behoren bij COPD. Tijdens de behandeling wordt er aandacht besteed aan uw persoonlijke situatie. Het belangrijkste doel hierbij is het verbeteren van het uithoudingsvermogen en de ademregulatie. Er wordt een goede ademhaling aangeleerd. Indien nodig met een hoest- en huftechniek ter bevordering van het ophoesten van het vastzittende slijm. Ontspanningsoefeningen leert u bewust te worden van lichamelijke en mentale gespannenheid en van de ademhaling.
Er wordt een persoonlijk trainingsschema opgesteld, met als doel u te leren om dagelijks voldoende te bewegen en vooral te blijven bewegen. U ervaart een groter fitheidsgevoel, u leert uw angst voor inspanning overwinnen en krijgt meer zelfvertrouwen, waardoor u minder snel benauwd zal zijn. U zult merken dat u uw dagelijkse activiteiten (huishoudelijke werkzaamheden, traplopen, wandelen, fietsen) makkelijker kunt uitvoeren. De training is individueel of in groepsverband (in kleine groepjes van maximaal 4 personen). Tijdens de training wordt de saturatie (hoeveelheid zuurstof in het bloed) en uw hartslag bewaakt.

De behandeldoelen kunnen zijn:
  • Bevorderen van ziekte-inzicht en zelfredzaamheid
  • Bevorderen van het ophoesten van het vastzittend slijm
  • Verbeteren van het uithoudingsvermogen
  • Verbeteren van spierkracht
  • Verminderen van benauwdheid en verbeteren van de ademregulatie
  • Overwinnen van angst om te bewegen
  • Stoppen met roken
  • Hervatten van hobby’s of (sport)activiteiten

Evaluatie

Gedurende het behandeltraject vindt er elke 3 maanden een evaluatie plaats. Tijdens de evaluatie worden de verschillende testen herhaald en worden de resultaten en de voortgang met u besproken.

Kwaliteit

Fysio Friso is aangesloten bij Chronisch ZorgNet, hét landelijke netwerk van gespecialiseerde therapeuten die gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding bieden aan mensen met een perifeer arterieel vaatlijden, long- en hartaandoeningen. Silvia Friso heeft tevens een scholing gevolgd om u te helpen met ‘stoppen met roken’.