Kwaliteit

Voor onze praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg erg belangrijk. Uw ervaring als patiënt is van essentieel belang. Om te meten wat u als patiënt heeft ervaren met betrekking tot kwaliteit en zorgverlening binnen onze praktijk, zijn wij aangesloten bij een onafhankelijk meetbureau. Dit meetbureau verstuurt vragenlijsten naar patiënten die binnen onze praktijk uitbehandeld zijn . Invullen is vrijwillig en duurt +/- 10 min. Heeft u recent een behandeling gehad bij onze praktijk en wilt u deelnemen aan dit onderzoek? Dan kunt u dit aangeven bij uw fysiotherapeut. Uw ingevulde vragenlijst wordt anoniem verwerkt. Dit betekent dat niemand ooit zal weten welke antwoorden u gegeven heeft. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg.

Wij zijn aangesloten bij het KNGF, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie en staan geregistreerd in het CKR (centraal kwaliteitsregister) en het BIG-register. Tevens zijn wij aangesloten bij het ClaudicatioNet en MS zorg Nederland .