Praktijk voor Fysiotherapie en Oedeemtherapie
0181-779757

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie

Het doel van de hartrevalidatie is om u weer zo snel mogelijk in een goede conditie te brengen, zodat u uw dagelijkse activiteiten weer kunt oppakken. Nazorg hartrevalidatie is geschikt voor mensen die een hartrevalidatietraject in het ziekenhuis hebben doorlopen naar aanleiding van een doorgemaakt hartinfarct, een dotter- of stentbehandeling, bypassoperatie of andere operatieve ingreep, hartritmestoornissen, een pacemaker of ICD-plaatsing of een doorgemaakte hartstilstand.

Onze praktijk biedt de mogelijkheid om u verder te begeleiden als u dit nodig heeft bij het herstellen na een hartaandoening of -operatie. Wij geven u een extra steuntje in de rug om de draad van het leven weer op te pakken. Wij kunnen u helpen om de stap naar de reguliere sportactiviteiten kleiner te maken of u begeleiden bij het hervatten van uw dagelijkse activiteiten, zoals de re-integratie in het arbeidsproces.


Behandeltraject

Voorafgaande aan de training vindt er een intake plaats en vragen wij u een vragenlijst in te vullen over de belemmeringen in het dagelijks leven. Bij het onderzoek worden er metingen gedaan (er is in het ziekenhuis al een maximale inspanningstest gedaan).
Afhankelijk van de doelen die u wilt bereiken, maakt u samen met de fysiotherapeut een programma op maat. Voor de ene persoon staat verbetering van de lichamelijke conditie, beweeglijkheid en spierkracht op de voorgrond, terwijl voor iemand anders het overwinnen van angst of het leren kennen van grenzen een belangrijk doel kan zijn.
De hartrevalidatie kan individueel en/of in kleine groepen van maximaal 4 personen.
Het doel van de training is:
  • Verbetering van uw belastbaarheid en uw conditie
  • Het kennen van uw lichamelijke grenzen bij inspanning
  • Uw angst voor inspanning leren overwinnen
  • Het vertrouwen in uw lichaam terugkrijgen
  • Inzicht krijgen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten
  • Een actieve leefstijl leren ontwikkelen en onderhouden

Afsluiting

Er wordt regelmatig een evaluatiegesprek gehouden waarin geschikte vervangende bewegingsactiviteiten besproken worden. Tenslotte wordt besproken hoe u in het dagelijks leven zo kunt gaan bewegen dat uw verkregen conditie niet weer verloren gaat.

Na de revalidatie kunt u uw leven weer oppakken. Maar ook dan is het belangrijk om te blijven werken aan een gezonde leefstijl. Regelmatig bewegen met een matige intensiteit (u hoeft geen topprestaties te leveren), een gezonde voeding, stoppen met roken is niet alleen goed voor uw hart en bloedvaten maar u verbetert ook uw algehele gezondheid.