Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

U heeft géén verwijsbriefje nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk mag u altijd eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het hoeft niet meer. Als u besluit rechtstreeks naar de fysiotherapeut te gaan, dan voert deze eerst een screening uit, om vast te stellen of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kan hij u doorsturen naar de huisarts. Na de screening volgt een intake en onderzoek waaruit blijkt in hoeverre fysiotherapie u kan helpen met uw klacht.
De huisarts blijft wel de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. De fysiotherapeut zal de huisarts blijven informeren, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst.