Chronische pijnklachten

Pijn kan het dagelijks functioneren ernstig beperken. De meeste pijnklachten die acuut ontstaan komen tot stand na beschadiging van lichaamsweefsel. Deze pijn is normaal en zorgt ervoor dat we het betreffende deel van het lichaam minder gaan gebruiken zodat herstel mogelijk is. Naarmate het weefsel hersteld, wordt de pijn minder en kunnen we geleidelijk aan weer meer gaan belasten.

Helaas gaat dit voor veel pijnklachten niet op en blijft de pijn continu of wisselend aanwezig. Vanaf 12 weken spreekt men van chronische pijn. De normale activiteiten van het leven (staan, lopen, liggen, ... etc.) doen nu pijn! Uit onderzoek blijkt dat langdurige pijnklachten niet voortkomen uit aanhoudende weefselbeschadiging. De oorzaak moet worden gezocht in het pijnverwerkingssysteem zelf. Het pijnverwerkingssysteem (het 'alarmsysteem') is een onderdeel van ons zenuwstelsel. Naarmate de pijn langer aanwezig is, wordt het zenuwstelsel overgevoelig. Dit wordt centrale sensitisatie genoemd. Een overgevoelig zenuwstelsel zorgt ervoor dat de pijn veel makkelijker tot stand komt.


Behandeltraject
Tijdens de intake wordt uitgebreid bekeken of centrale sensitisatie een rol speelt bij de pijnklachten en welke factoren centrale sensitisatie in stand houden (zoals bv. stress, slaapgebrek, overbelasting, verslechterde lichamelijke conditie, negatieve emoties, angst, ... etc.).

De behandeling van chronische pijnklachten is gericht op het verminderen van deze overgevoeligheid. Het is van belang niet meer op zoek te gaan naar een lichamelijke stoornis, maar iets te doen aan de factoren die het alarmsysteem op scherp stellen en de pijnklachten onderhouden.